POLITYKA PRYWATNOŚCI
Pracopozytyw

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Vamos!, Erazma Ciołka 24/36, 01-443 Warszawa, NIP: 5272910724, KRS 0000837610, REGON 385922735.


W razie pytań lub wątpliwości związanych ze sposobem przetwarzania danych osobowych lub polityką prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: info@fundacjavamos.org lub pracopozytyw@fundacjavamos.org.

1. Zbieranie danych osobowych

W zależności od celu, możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać następujące informacje na Twój temat:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • dane dotyczące prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej (nazwa, adres, numery NIP, REGON)
 • adresy e-mail
 • numer telefonu
 • adres IP
 • lokalizacja geograficzna
 • typ przeglądarki i system operacyjny
 • przeglądane podstrony
 • czas spędzony na stronie
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami
 • kliknięcia w linki
 • źródło, z jakiego trafiłeś na naszą stronę
 • dane demograficzne (wiek, płeć)
 • numer rachunku bankowego

 

A ponadto:

 • informacje wprowadzone podczas korzystania z naszej strony (zdjęcie profilowe, data urodzin, status związku, zainteresowania i hobby, dane dotyczące zatrudnienia)
 • informacje generowane podczas korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i okoliczności, w jakich z niej korzystasz
 • informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej (również znajdującego się na niej formularza kontaktowego), w tym treści komunikacyjne i metadane
 • informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
 • wszelkie inne informacje, jakie do nas przesyłasz i nam powierzasz.

2. Korzystanie z Twoich danych osobowych

Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:

 

 1. administrowania naszą stroną internetową;
 2. personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
 3. umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
 4. przyjmowania od Ciebie darowizn na rzecz działania naszej Fundacji; 
 5. przesyłania komunikacji marketingowej i niemarketingowej;
 6. wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
 7. wysyłania naszego newslettera e-mail, jeśli o to poprosiłeś (możesz nas w każdej chwili poinformować, jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera);
 8. przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności lub aktywności starannie wybranych stron trzecich, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować, pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
 9. dostarczania stronom trzecim informacji statystycznych o naszych użytkownikach (ale te osoby trzecie nie będą w stanie zidentyfikować żadnego konkretnego użytkownika na podstawie tych informacji);
 10. zajmowania się pytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
 11. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
 12. weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
 13. innych zastosowań.

 

Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.

Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych stronom trzecim, lub jakimkolwiek innym związanym z nimi stronom trzecim, w celach marketingu bezpośredniego.

3. Ujawnianie danych osobowych

Możemy ujawniać dane osobowe naszym pracownikom, dostawcom usług lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.


Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:

 1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
 2. w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
 3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
 4. nabywcy (lub potencjalnemu nabywcy) jakiejkolwiek działalności lub aktywów, które sprzedajemy (lub rozważamy); 
 5. wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania, możemy przekazywać firmom:

 • Google (w ramach usługi Google Analytics, Google AdWords, Google AdSense, Google Tag Manager)
 • HotJar (narzędzia śledzącego Twoje zachowanie na stronie)
 • Facebook (w ramach usługi Facebook Pixel, Facebook Custom Audiences, pliki cookies narzędzia społecznościowego)
 • Mailerlite (dostawcy usług newslettera)
 • Podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe
 • Home.pl (dostawcy usług hostingowych)
 • YouTube.

 

Część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem do państw trzecich w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.

4. Przechowywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.

 2. Bez uszczerbku dla artykułu G-2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do kategorii określonych poniżej w dniu/godzinie określonej poniżej:
  a)typ danych osobowych zostanie usunięty

 3. Niezależnie od innych postanowień niniejszej sekcji G zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
  2. jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych; i
  3. w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
 2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
 3. Wszystkie elektroniczne transakcje finansowe zawierane za pośrednictwem naszej strony internetowej będą chronione technologią szyfrowania.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 5. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła używanego do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; nie poprosimy Cię o podanie hasła (z wyjątkiem sytuacji, gdy logujesz się na naszej stronie internetowej).

6. Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje imię oraz adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Za newsletter uznajemy wszystkie widniejące na stronie listy i formularze, w których wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji marketingowych i handlowych drogą mailową.

 

Nasz system do do obsługi newslettera, oprócz imienia i nazwiska, zapisuje Twój numer IP, przybliżoną lokalizację oraz śledzi Twoje działania podejmowane w związku z wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. W związku z tym, posiadamy również informacje dotyczące tego, które wiadomości otworzyłeś, w których wiadomościach kliknąłeś w zawarte linki, itp.

 

Dane, które przekazałeś nam w związku z zapisem do newslettera, wykorzystujemy w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona w formie zaznaczenia checkboxu oraz weryfikacji double opt-in podczas zapisywania się do newslettera. Jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji, które nie pochodzą bezpośrednio od Ciebie, a zostały zebrane automatycznie przez nasz system mailingowy, opieramy się w tym zakresie na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) pozwalającym na analizę zachowań subskrybentów newslettera celem optymalizacji działań mailingowych.

 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając we właściwy link znajdujący się w każdej wiadomości lub informując nas o chęci rezygnacji drogą mailową. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane mogą być nadal przechowywane w naszej bazie na wypadek konieczności identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera. Istotna jest tu zwłaszcza potrzeba wykazania faktu wyrażenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane osobowe podane na potrzeby newslettera, klikając w odpowiedni link widoczny w każdej wiadomości wysyłanej lub po prostu kontaktując się ze nami. Prosimy też o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.

7. Ciasteczka

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy tylko ciasteczek sesyjnych / tylko trwałych ciasteczek / zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

 

 1. Nazwy plików cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:

  1. używamy Google Analytics i Adwords na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik, odwiedza witrynę / śledzi użytkowników podczas przeglądania witryny / umożliwia korzystanie z koszyka na stronie / poprawić użyteczność strony internetowej / analizować korzystanie ze strony internetowej / administrować stroną internetową / zarządzać witryną / zapobiegać oszustwom i poprawić bezpieczeństwo strony internetowej / personalizować stronę internetową dla każdego użytkownika / kierować reklamy, które mogą być szczególnie interesujące dla określonych użytkowników / opisać cele};

 

 1. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie — na przykład:

  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) można blokować pliki cookie, korzystając z dostępnych ustawień zastępowania obsługi plików cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje internetowe”, „Prywatność”, a następnie „Zaawansowane”;
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje”, „Prywatność”, wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii” z menu rozwijanego i odznaczając „Akceptuj ciasteczka z witryn”; i
  3. w Chrome (wersja 29) możesz zablokować wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Ustawienia treści”, a następnie wybierając „Blokuj witrynom ustawianie dowolnych danych” pod nagłówkiem „Pliki cookie”.

 

Zablokowanie wszystkich plików cookie będzie miało negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych. Jeśli zablokujesz pliki cookie, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony

 

 1. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze — na przykład:

  1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 10) należy ręcznie usunąć pliki cookie (instrukcje można znaleźć na stronie http://support.microsoft.com/kb/278835 );
  2. w przeglądarce Firefox (wersja 24) możesz usunąć pliki cookie, klikając „Narzędzia”, „Opcje” i „Prywatność”, a następnie wybierając „Użyj ustawień niestandardowych dla historii”, klikając „Pokaż pliki cookie”, a następnie klikając „Usuń wszystkie pliki cookie”; i
  3. w przeglądarce Chrome (wersja 29) można usunąć wszystkie pliki cookie, otwierając menu „Dostosuj i kontroluj”, klikając „Ustawienia”, „Pokaż ustawienia zaawansowane” i „Wyczyść dane przeglądarki”, a następnie wybierając „Usuń pliki cookie i dane innych stron i wtyczek” przed kliknięciem „Wyczyść dane
   przeglądania”.

 

 1. Usunięcie plików cookie będzie miało negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

 

Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.